Stowarzyszenie Polskie Sprawy


W dniu 10 sierpnia 2021 roku ogłoszono powstanie Stowarzyszenia Polskie Sprawy.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel konsolidację środowisk centro-prawicowych zaangażowanych w działalność proobywatelską, wolnorynkową, samorządową i społeczną oraz wprowadzenie słyszalnego, racjonalnego głosu do polskiej debaty publicznej.

Nowo powstałe Stowarzyszenie aktywnie wspierać będzie istniejące w Sejmie Koło Poselskie Polskie Sprawy, tworząc grunt pod jego dalszy rozwój. Wszystkich, którzy chcą z nami działać zapraszamy do wypełnienia formularza: tutaj. Rośniemy w siłę, gratulujemy Zarządowi:
Prezes Mateusz Jan Niemiec
Wiceprezes Anna Błaszczyk
Sekretarz Piotr Bryczkowski
Członek Zarządu Piotr Kubiczek
Członek Zarządu, Skarbnik Arkadiusz Tarasiński