Posłowie


Agnieszka Ścigaj

Zawodowo związana z polityką społeczną jako konsultantka, trenerka i koordynatorka projektów związanych z tą tematyką. Współtworzyła m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”. Pracowała przy projektach społecznych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a także instytucje samorządowe m.in. gminę Klucze. Była konsultantką Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w programie integracji społecznej dla województwa małopolskiego.

Posłanka na Sejm VIII i IX kadencji.

Andrzej Sośnierz

Z wykształcenia lekarz, z pasji historyk i archeolog. Studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej ukończył w roku 1975. W tym samym roku rozpoczął pracę w Szpitalu Kolejowym w Katowicach, którego po latach został Dyrektorem.

W roku 1980 wstąpił do NSZZ Solidarność, cały czas czynnie pracując jako lekarz. Jego zdolności menadżerskie dość szybko zostały docenione co potwierdzają kolejno obejmowane stanowiska w zakładach Służby Ochrony Zdrowia.

W latach 1991-98 kierował Wydziałem Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, a w 1997 roku został mianowany doradcą ministra zdrowia i opieki społecznej. Funkcję tę sprawował przez dwa lata.

Ważnym etapem w życiu zawodowym było objęcie funkcji pełnomocnika regionalnego kas chorych w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Od roku 1999 do 2002 był dyrektorem Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych monitorując pionierski program informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Za te działania został nagrodzony tytułem „Lidera informatyki 2002” a Ślązacy do dzisiaj jako jedyni w kraju mają ubezpieczeniowe karty chipowe.

W roku 2005 po raz pierwszy dostał się do sejmu. Dwa lata później, w roku 2007 w kolejnych, przedterminowych wyborach ponownie uzyskał mandat posła, z którego zrezygnował obejmując stanowisko prezesa NFZ. W wyborach w roku 2015 dostał się do Sejmu uzyskując bardzo dobry wynik. Od 2019 roku sprawuje kolejny mandat posła w Sejmie IX kadencji.

Paweł Szramka

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy w klasie o profilu matematyczno – informatyczno – fizycznym. Następnie odbył zasadniczą służbę wojskową w jednostkach w Grudziądzu, Elblągu po czym rozpoczął zawodową służbę w Jednostce Wojskowej w Brodnicy. W tym czasie podjął także studia na kierunku: zarządzanie – logistyka w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu uzyskując tytuł magistra zarządzania procesami logistycznymi.

Od lat bierze udział w licznych akcjach społecznych i charytatywnych, jest silnym propagatorem wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

Zbigniew Girzyński

Z wykształcenia Historyk, profesor i wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poza działalnością akademicką przez jakiś czas zajmował się też dziennikarstwem i publicystyką. W latach 90-tych był wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej NZS na UMK. Pierwszy raz mandat poselski uzyskał w 2005 roku, zostając posłem V kadencji. W kolejnych wyborach z powodzeniem kandydował w wyborach w roku 2007, 2011 i 2019. W swojej pracy parlamentarnej zajmował się między innymi polityką zagraniczną a także uczestniczył w pracach Komisji ds. Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.