Koło Poselskie Polskie Sprawy utworzone


29 kwietnia z inicjatywy trojga posłów:
Pani Agnieszki Ścigaj,
Pana Andrzeja Sośnierza,
Pana Pawła Szramka

utworzone zostało w Parlamencie nowe koło poselskie:
Polskie Sprawy.

więcej: