O nas


Polskie Sprawy to inicjatywa mająca na celu budowę silnej
oraz niezależnej ekonomicznie i gospodarczo Polski.

Wyznajemy poglądy konserwatywne opierające się na poszanowaniu prawa
do własności i równości względem prawa.

Jesteśmy dumni z Rzeczypospolitej, jej historii oraz tradycji.